Ngắm bằng lăng, phượng vĩ rực nở trên miền đất lịch sử Điện Biên
2017-05-17 20:57:20
Tháng 5 về cũng là lúc hoa Bằng Lăng, Phượng Vĩ nở rực trên mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ anh hùng.

Loài hoa này chỉ nở vào mùa hè, trong đó rực rỡ nhất là vào tháng 5, đánh dấu mùa hạ đã sang. Những ngày này, trên khắp các tuyến phố của mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng đâu đâu cũng thấy 2 màu tím ngắt và đỏ rực của bằng lăng, phượng vĩ.

 

 Bằng lăng tô thêm vẻ đẹp cho con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Thành phố Điện Biên Phủ.

BẰNG LĂNG HOA PHƯỢNG VĨ ĐIỆN BIÊN PHỦ THÁNG 5