[Video]
Hậu Giang: Học sinh thích thú với thư viện làm từ container
2017-11-14 16:30:45
Thùng container rộng gần 30m2 được cải biến thành thư viện mát mẻ, có hàng nghìn đầu sách các loại và máy tính khiến các học sinh thích thú