Trại hè quốc tế
Sôi động Auckland - Hamilton 2017
2017-04-14 17:02:51
TNTP - Được học tập và trải nghiệm trong môi trường nhân văn quốc tế để phát triển nhân cách, trở thành “Công Dân Toàn Cầu” trong tương lai không xa, giúp nâng cao thể lực, phát triển đam mê nghệ thuật và tăng cường hội nhập quốc tế...