Trại hè Canada: Vancouver-Richmond-Burnaby
2018-03-05 15:32:48
TNTP - Được thành lập năm 1957, là thành viên của Hiệp hội trại sinh vùng British Columbia. Mỗi năm, Trại đón trên 1200 trại sinh đến dự trại hè và trại đông.