Trại hè Hà Lan: Hà Lan-Đức-Bỉ
2018-03-05 15:31:36
TNTP - Đây là Trại hè Châu Âu có uy tín và quy mô Top đầu của Hà Lan và cả Châu Âu, được thành lập năm 1997, là thành viên sáng lập của Hiệp hội trại sinh Hà Lan và Hiệp hội trại sinh Châu Âu.