Trại hè New Zealand: Auckland-Hamilton
2018-03-05 15:23:13
TNTP - Trại do Trường Đại học Canterbury, một trong những Trường đại học có quy mô và uy tín nhất của New Zealand về tiếng Anh và Kỹ năng Lãnh đạo trẻ, tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa cộng đồng cho học sinh quốc tế.