Trại hè Nhật Bản: Tokyo-Shizuoka-Nagano
2018-03-05 15:21:50
TNTP - Được thành lập năm 2000, là một trong những trại hè uy tín nhất tại Nhật Bản. Trại do Tập đoàn giáo dục và Kỹ năng Miền Trung Nhật Bản quản lý và hàng năm, có khoảng trên 1000 học sinh khắp nơi trên thế giới tham gia.