Trại hè Singapore
2018-03-05 15:21:02
TNTP - Trại do Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo trẻ và Trải nghiệm thực tế Singapore quản lý và điều hành. Hàng năm, trại đón nhận trên 1000 trại sinh và học viên, trong đó khoảng ¼ là trại sinh quốc tế.