Đáp án chính thức môn Toán tuyển sinh lớp 10 TP. Hồ Chí Minh
2018-06-07 09:48:49
Sáng 3/6, hơn 90.000 học sinh TP. Hồ Chí Minh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với môn Toán.

 

Đề thi môn Toán vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 của TP. Hồ Chí Minh.

 

 

Đáp án chính thức môn Toán.

Ngọc Hà

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC MÔN TOÁN TUYỂN SINH VÀO 10