VIDEO
Chúng tôi chỉ muốn "nhặt được của rơi trả lại người mất" thôi mà!
2016-06-11 09:12:15
Bạn nhặt được chiếc ví trong siêu thị và cố gắng trả lại thì gặp phải tình huống không biết nên khóc hay nên cười như này nữa.