VIDEO
Hài hước hình ảnh các nhân vật hoạt hình khi về già
2016-10-26 08:50:32
Ai rồi cũng phải đi qua một vòng quy luật sinh - lão - bệnh - tử của cuộc sống, kể cả chuột Mickey, mèo Tom và Jerry, vịt Donald...