VIDEO
Hải cẩu nhảy lên thuyền đang chạy để xin ăn cá
2017-02-24 12:00:37
Đoạn phim được quay tại vùng biển Cabo San Lucas (Mexico) khi một con hải cẩu nhảy lên đuôi thuyền để đòi du khách cho cá.