Ông bố Anh biến ngôi nhà thành phòng thí nghiệm
2018-02-09 07:14:55
Hai con trai của Sergei Urban trở thành nhà khoa học nhí, cùng bố tham gia các hoạt động sáng tạo mỗi ngày.