VIDEO
Một chiếc đồng hồ ra đời như thế nào?
2016-04-01 00:09:47
Một vật tưởng chừng như quá đỗi bình thường nhưng công sức tạo nên chúng thật phi thường.