VIDEO
Tiết lộ hậu trường phim công viên Kỉ Jura
2016-10-05 08:46:51
Thật đáng kinh ngạc, công viên Kỉ Jura là bộ phim sử dụng gần như 100% phần mềm mô phỏng 3D kể cả khủng long và người.

 

Kẹo Lạc

(Tổng hợp)

CÔNG VIÊN KHỦNG LONG 3D