Chết cười với màn đua bao tải "tốc độ cao" của các bạn nhỏ
2018-02-28 20:12:10
Chơi cướp cờ, ném lon bây giờ lạc hậu rồi, đua bao tải...tốc độ cao như này mới là thời thượng!

 

Nguồn: Facebook

Quốc Hội (tổng hợp)

HÀI HƯỚC ĐUA BAO TẢI VIDEO HÀI