Khéo tay tái chế
2016-03-28 16:58:17
TNTP - Có những thứ tưởng như bỏ đi nhưng chỉ cần sáng tạo một chút là bạn đã có những vật dụng cực hiệu quả đó! Xem này!

Giá để điện thoại từ lõi giấy và đinh ghim! Yêu chưa?!

Can nhựa đã dùng xong chứ gì?! Đừng vội vứt đi vì còn có biến nó thành chiếc xẻng hót rác tốt lắm đó!

Tận dụng những cuốn sách dày, bạn sẽ có một giá sách điệu đàng ra trò đấy!

Ai bảo hộp các tong chẳng có tác dụng gì?! Nó hoàn toàn có thể biến thành một giá để giày xịn luôn!

KHÉO TAY