Một chiếc Boeing Dreamliner ra đời như thế nào?
2015-10-05 14:32:13
Boeing Dreamliner là một loại máy bay thương mại hiện đại nhất thời điểm hiện tại. Hiện tại Vietnam Airline là hãng đầu tiên trong khu vực sở hữu và khai thác loại máy bay hiện đại này

Hữu Biên

VIETNAM AIRLINE