Kiểm tra miệng - Chuyện nhỏ!

30/11/-1

Kiểm tra miệng có bao giờ là "cơn ác mộng" của đằng ấy chưa? Gặp phải thầy cô hay "vặn vẹo", đảm bảo tim đằng ấy sẽ đập thình thịch cho coi! Có cách nào "thoát" khỏi cảm giác khó chịu này hem?!