Mếu máo khi chu kỳ "đèn đỏ" không đều

30/11/-1

Chu kỳ "đèn đỏ" không đều, lại còn có dịch kèm theo nữa chứ? Hoang mang quá may đã có câu trả lời.