Bị tiêu chảy, hãy "từ mặt" các thực phẩm này

30/11/-1

Nếu bạn vẫn "làm bạn" với bơ, thức ăn nhanh trong khi bị tiêu chảy thì bệnh tình có nguy cơ trầm trọng thêm đó.

30/11/-1

Có 5 nhóm thuốc (trong mỗi nhóm lại có các thuốc cụ thể) bị tăng hiệu lực và độc tính nếu khi dùng người bệnh...