Cuốn sách lọc nước ô nhiễm thành nước sạch

30/11/-1

“Sách uống được” (Drinkable Book) là một phát minh mới có thể cứu hàng triệu sinh mạng trên thế giới. Thật độc đáo khi nước khi thấm qua những trang sách có thể được lọc sạch hơn 99% vi khuẩn, trở thành loại nước uống được.

30/11/-1

Đây là cẩm nang tài chính hữu ích dành cho các bạn nhỏ.