07/03/2018

Facebook thay đổi thuật toán, khiến nhiều bức ảnh sau khi được đăng lên mạng xã hội bị cắt xén thành hình vuông.