12/03/2018

Cô Shi Xiaoqin ở Trung Quốc mù chữ do không được đi học. Năm 31 tuổi, cô đưa con đi đăng ký nhập học và cũng đăng...