12/01/2018

Bất chấp lời khuyên của bác sĩ, đánh cược với cả tính mạng của mình, cô Lê Huỳnh Anh Thư (33 tuổi) từ ngày...

19/11/2016

Xác ướp bào thai 5 tháng tuổi ở một bảo tàng Anh có thể là xác ướp nhỏ tuổi nhất được ghi nhận trên thế giới.