04/06/2018

Chính thành viên Seolhyun của nhóm AOA đã khẳng định rằng, thực đơn có tên “Ăn kiêng kiểu Seolhyun” đang lan truyền...

30/06/2016

Trong "Doctors", thân hình gần gò của Park Shin Hye trở thành đề tài bàn luận sôi nổi.