16/04/2018

Chiều ngày 15/4, tại TP.Đà Nẵng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên...

13/12/2017

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XI đã bầu 31 anh, chị tham gia Ban Thường vụ Trung ương...

21/04/2016

Với số phiếu bầu tuyệt đối 134/134 phiếu trong hội nghị BCH T.Ư Đoàn khóa X diễn ra sáng nay (21/4), anh Lê Quốc Phong...

Ngày 5/11, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thân mật tiếp đón đoàn đại...

Sáng 5/11, 200 đại biểu thanh niên Trung Quốc do anh Tần Nghi Trí - Bí thư Thứ nhất Đoàn TNCS Trung Quốc dẫn đầu đã...

18/09/2015

Anh Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn đã tham dự lễ...