10/01/2018

“Và đây là những lời tớ muốn nói với cậu, nếu không nói có lẽ tớ sẽ ân hận cả đời mất: Cho tớ xin lỗi...

14/11/2016

Tớ và bạn thân giận nhau, bạn ý không thèm nói chuyện với tớ nữa. Tớ phải làm sao để hai đứa thân như trước...