10/05/2018

Với chiều cao gấp... 3 lần tháp Eiffel, gồm 200 tầng và trị giá 1,5 tỷ USD, Buji Khalifa là công trình ấn tượng ở...