09/07/2018

Nhiệt độ tại khu vực này xấp xỉ -100 độ C và nơi đây được ví như một “hành tinh khác” ngoài Trái đất. Con...

26/01/2016

Dưới lớp băng khổng lồ của châu Nam Cực là băng đá và băng đá? Mới đây, các nhà khoa học đã công bố một phát...