09/06/2018

Vào ngày 17/7 tới đây, huyền thoại Yahoo Messenger sẽ chính thức đóng cửa. Nhưng dù Yahoo có biến mất thì những kỷ...

26/07/2016

Hôm nay là một ngày buồn của Yahoo. Huyền thoại Internet một thời này vừa bị nhà mạng Verizon (Mỹ) mua lại với cái...