12/01/2018

Với mình thì đây là món để dành khá tốt vì thịt kể cả để ngăn đá rồi hâm nóng vài lần nhưng vẫn mềm &...

22/08/2017

Thức ăn không ăn hết trong hôm nay thường được hâm nóng lại để ăn vào ngày mai. Tuy nhiên với một số thực phẩm...

15/12/2015

Để hâm nóng tình yêu khoa học của học sinh, các thầy cô trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long (Hà Nội) đã triển...