12/06/2018

Ở đâu có con người thì ở đó có loài kiến. Theo ước tính, tổng khối lượng của loài kiến trên thế giới cũng...

23/08/2017

TNTP - Tuy là một loài côn trùng nhỏ bé nhưng kiến là nhà vô địch về sức khỏe. Bởi một con kiến hoàn toàn nâng...

01/12/2016

Từ hàng triệu năm trước, kiến đã biết gieo hạt giống và bón phân cho cây trồng, theo một nghiên cứu vừa được...

Kiến “bụng bia” là cách gọi đầy hình ảnh loài kiến mật. “Bụng bia” là kho dự trữ thức ăn của loài kiến này.