09/01/2018

Vị Thủy là một ngôi làng độc đáo với nhiều món ăn lạ.