09/07/2018

Vụ Giáo dục Ðại học, Bộ GD&ÐT cho biết, để thí sinh không bỡ ngỡ trong đợt điều chỉnh nguyện vọng chính...

13/04/2016

Phiếu đăng ký xét tuyển được thiết kế theo form riêng, có một chút thay đổi phù hợp với việc xét tuyển theo nhóm.

13/04/2016

Khi tham gia đăng ký nguyện vọng xét tuyển như năm 2015, tình trạng “trúng tuyển ảo” khá cao, vì thế điểm trúng...