13/06/2018

Để gây sự hứng thú và thoải mái cho học sinh khi làm bài thi, nhiều thầy cô giáo có bộ óc sáng tạo đã đưa ra...

19/09/2017

Bộ phim về các học sinh mang trí não thiên tài, sử dụng trí thông minh của mình để gian lận thi cử của Thái Lan đang...

24/11/2015

Kể từ khi ngành giáo dục áp dụng việc đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh, các đề kiểm tra (thường là kiểm tra...

20/11/2015

Tớ làm thế là đúng hay sai? Băn khoăn quá mức!

Thầy cứ ngỡ tóm được học sinh lười biếng quay cóp bài bạn, nhưng nào ngờ...

30/09/2015

Teen nhà mình mà "phát bệnh" lười hoặc có vô vàn lý do khác là rất dễ đầu quân cho tướng "cop". Hãy xem xem chúng ta...