16/04/2018

Một miếng xốp trắng được đặt những tấm ảnh thẻ với vị trí tương ứng chỗ ngồi của các bạn trong lớp....