20/04/2017

Bạn có thắc mắc nếu Song Hye Kyo, Song Joong Ki,... không theo đuổi con đường diễn xuất thì họ sẽ làm nghề gì không?

07/06/2016

Thậm chí, nhiều người còn yêu cầu đơn vị sản xuất đổi nữ chính.