11/04/2018

Facebook đã phát hành một công cụ đơn giản giúp bạn có thể kiểm tra liệu tài khoản cá nhân có bị Cambridge Analytica...

02/12/2017

Nếu nghi ngờ các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Google+ và Twitter đang bị người khác truy cập, bạn có thể áp...

30/09/2015

Như vậy, Yoona - thành viên cuối cùng của Girl's Generation đã chính thức mở tài khoản cá nhân trên Instagram.