08/02/2018

Năm 20 tuổi, nhà văn Trang Hạ không ăn Tết ở nhà, và chị không biết rằng đó là cái Tết cuối cùng của mẹ.