14/05/2018

Bạn Quách Minh Châu (lớp 5, Trường Tiểu học Đình Bảng 2, Bắc Ninh) và bạn Nguyễn Hà Phương (lớp 4, Trường Tiểu...