21/04/2017

Dầu đinh dương, táo, chanh hay hành sống...đều có thể giảm sưng lợi rất tốt.