11/10/2017

Hai sinh viên Trung Quốc trượt patin từ tỉnh Sơn Đông lên Bắc Kinh để tránh cảnh chen lấn tàu xe và tắc đường trong...