07/12/2017

Hai điểm trường bán trú tiểu học và mầm non thôn Nhù Cồ Ván nằm cách xa trung tâm Tả Văn Chư chừng 7 km, cách trung...