19/06/2017

Đôi khi, những điều này trở thành chuyện bình thường với người dân bản xứ ở Dubai, nhưng với đại đa số...