17/04/2018

Tưởng chừng như một bài toán đố dành cho học sinh tiểu học, nhưng nó lại khiến nhiều người lớn phải đau đầu,...

02/04/2018

Bạn đã bao giờ từng nghĩ trong một đề thi ngữ văn mà lại có hẳn một bài toán đố hay chưa?

01/06/2016

Dung lượng khổng lồ chỉ để chứa lời giải cho một bài toán. Thực sự bài toán đó khó vậy sao?

04/03/2016

Hai truyện cười dưới đây: "Bài toán đơn giản" và "Hiểu nhầm" chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những tiếng cười...