18/03/2017

Các ấy có tin không? Con sông Whanganui ở New Zealand vừa được Quốc hội nước này thừa nhận là một thực thể sống...