05/12/2017

Người dùng Facebook đang gặp phải lỗi ở tính năng tin nhắn cả ở giao diện máy tính và di động.