28/05/2018

Tài khoản quản trị viên bị hack, fanpage bị nhiều người dùng báo cáo,... là những lý do khiến cho một fanpage trên...

21/07/2016

Ngày 21/7, các trang Fanpage của Facebook đã thay đổi toàn bộ kết cấu các thẻ và khung hình chính.