12/01/2018

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đặc biệt quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh...

04/12/2017

Các địa phương thông báo cho phụ huynh học sinh biết thông tin về thời gian nghỉ học, đi học để tránh tình trạng...

07/12/2016

Nước lũ lại dâng cao khiến nhiều nơi ở huyện Tuy Phước (Bình Định) ngập sâu, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học...